Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
історія кредитної спілки
преса
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Дата створення - 29.12.2002 р.
Дата державної реєстрації - 29 грудня 2002 року.

Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи: Серія А00 та номер №184640

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 106 від 20 квітня  2004 року. 

Голова правління - Котенко Олена Сергіївна
Головний бухгалтер – Сахно Світлана Володимирівна
Адреса: 41600,  м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, б. 48 
Тел/факс:  (05447) 6-63-23
Тел.: (05447) 6-63-23

Графік роботи:
Пн-Пт: 08:00-17:00
Обідня перерва: 12:00-13:00
Сб-Нд: Вихідний

До уваги клієнтів, щодо змін у графіку роботи.

23 - червня 2018 року робочий день

28-29 червня 2018 року вихідні дні

24-26 серпня 2018 року вихідні дні
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


                                ОГОЛОШЕННЯ!

Спостережна рада кредитної спілки «ЄЗУЧ» інформує:

про скликання чергових загальних зборів членів кредитної спілки

(код за ЄДРПОУ 26270464, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за серією та номером КС № 106 від 20.04.2004 року)

які відбудуться 31 травня 2018 року о 16:00

за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, буд. 48 

Початок реєстрації о 15:00.

 

На порядок денний Загальних зборів пропонується винести наступні питання:

1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «ЄЗУЧ» за 2017 рік.

2. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «ЄЗУЧ» за 2017 рік.

3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «ЄЗУЧ» за 2017 рік.

4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «ЄЗУЧ» за 2017 рік.

5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «ЄЗУЧ» (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки «ЄЗУЧ» за 2017 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) кредитної спілки «ЄЗУЧ» за 2017 рік.

6. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні кредитної спілки «ЄЗУЧ» за підсумками 2017 фінансового року.

7Затвердження Порядку розподілу доходу та покриття збитків в кредитній спілці «ЄЗУЧ» в новій редакції.

8. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «ЄЗУЧ» на 2018 фінансовий рік.

9. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «ЄЗУЧ» за 2018 фінансовий рік.

 

Для участі у Загальних зборах члени кредитної спілки «ЄЗУЧ»  повинні підтвердити свої повноваження, у разі особистого представлення, – шляхом надання паспорту чи документу, що його замінює, у разі представлення за дорученням, – шляхом надання паспорту чи документу, що його замінює, а також, відповідного доручення.

 

За додатковою інформацією звертатись за адресою:

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, буд.48

тел.6-63-23, 2-65-67, моб.067-5451081


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України